نوشته هایی با برچسب قوانین تجاوز

قوانین کشورهای دنیا درباره تجاوز جنسی / اخته کردن تا …

قوانین کشورهای دنیا درباره تجاوز جنسی / اخته کردن تا …

تعرض، تجاوز یا آزارجنسی، تعابیر مختلفی است که برای نام گذاری این جرم به کار می رود؛ پدیده ای که در تمام کشورهای جهان، رفتاری ناپسند به شمار می آید و با آن برخورد می شود و این برخوردها از زندان تا جریمه نقدی متفاوت است. در فرانسه مجازات آزار جنسی دو سال زندان، 30 […]


2 سال پیش admin اجتماعی