نوشته هایی با برچسب قوانین نیوتن

قوانینی که نیوتن فراموش کرد کشف کند ! / طنز

قوانینی که نیوتن فراموش کرد کشف کند ! / طنز

طنز با حال و خواندنی قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت …!!!! قانون قهوه: قبل از اولین جرعه از قهوه داغتان، رئیس‌تان از شما کاری خواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشید. قانون صف: اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد […]


3 سال پیش admin طنز و خنده دار