نوشته هایی با برچسب قیمت پیرسینگ روی ناف گوش بینی

آرایش های دختران دهه هفتادی / پیرسینگ روی ناف و گوش و …

آرایش های دختران دهه هفتادی / پیرسینگ روی ناف و گوش و …

به منطقه ای از شهر می روم که بورس آرایشگاه های زنانه است با آن ساختمان های نزدیک به هم که هر یک چندین سالن زیبایی را در دل دارد. علاوه بر تابلو، بنرهای شان از سر و روی ساختمان آویزان است و هر یک سعی دارند بیش تر به چشم مخاطب بیایند. رقابت شان […]


2 سال پیش admin اجتماعی