نوشته هایی با برچسب لذتهای بهشتی برای زنان و دختران

آیا زنان در بهشت می توانند چند همسر و شریک جنسی داشته باشند ؟

آیا زنان در بهشت می توانند چند همسر و شریک جنسی داشته باشند ؟

در بهشت بازارى است که در آن خرید و فروشى نیست؛ تنها در آنجا تصویر مردان و زنان وجود دارد. هر کس که تمایلى به آنان پیدا کند، از همان جا بر او وارد می شود. یکی از سوالات مطرح در خصوص نعمت های بهشتی اینکه آیا در بهشت تنوع لذّت و تعدّد ازدواج براى […]


3 سال پیش admin دینی و مذهبی