نوشته هایی با برچسب لذت سکس خشن

چرا رابطه جنسی خشن ؟ / تحقیر شدن یا بستن دست ها و پاها و …

چرا رابطه جنسی خشن ؟ / تحقیر شدن یا بستن دست ها و پاها و …

دلیل تمایل برخی افراد به رابطه جنسی خشن در هر دو جنس مرد و زن تمایل به رابطه جنسی خشن میتواند وجود داشته باشد ، بطور کلی تمایل و لذت از خشونت در رابطه جنسی به شرط لذت برای فاعل نشانه سادیسم جنسی و برای مفعول به شرط لذت نشانه مازوخیسم جنسی است ، تعریف […]


3 سال پیش admin آموزش مسائل زناشویی ( ویژه متاهلین )