نوشته هایی با برچسب مار

مسافری در قطار شهری نیویورک با همراه داشتن یک مار سه متری بقیه مسافران را شوکه کرد.

مسافری در قطار شهری نیویورک با همراه داشتن یک مار سه متری بقیه مسافران را شوکه کرد.

مسافری در قطار شهری نیویورک با همراه داشتن یک مار سه متری بقیه مسافران را شوکه کرد. این پسر جوان به راحتی با این مار بازی کرده و آنرا از میله‌های واگن قطار آویزان می‌کند و در همین زمان زن و مردی که شاهد این اتفاق هستند با گوشی‌های همراه خود عکس‌هایی را به ثبت […]


12 ماه پیش امیر محمد مطالب خواندنی و جالب

مردی که برای خرج زندگی مجبور است با سمی ترین مارها سر و کله بزند

مردی که برای خرج زندگی مجبور است با سمی ترین مارها سر و کله بزند

مجله اینترنتی فانوس : به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، اوا سورش ، یک مرد هندی است که شغل عجیبی دارد.او یک پرورش دهنده و رام کننده مار است. این مرد همچنان با مار ها سر و کله میزند که گویی یک موش در دست گرفته است. او با نمایش تسلطش بر […]


1 سال پیش مهدی صبوری مجله خبری

متولد چه سالی هستید ؟ / ببر خرگوش اژدها مار اسب میمون …

متولد چه سالی هستید ؟ / ببر خرگوش اژدها مار اسب میمون …

  سال ببر (متولدین 1293-1305-1317-1329-1341-1353-1365-1377-1389) سال گربه – خرگوش (متولدین 1294-1306-1318-1330-1342-1354-1366-1378-1390) سال اژدها (متولدین 1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379-1391) سال مار (متولدین 1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380-1392) سال اسب (متولدین 1297-1309-1321-1333-1345-1357-1369-1381-1393) سال بز (متولدین 1298-1310-1322-1334-1346-1358-1370-1382-1394) سال میمون (متولدین 1299-1311-1323-1335-1347-1359-1371-1383-1395) سال خروس (متولدین 1300-1312-1324-1336-1348-1360-1372-1384-1396) سال سگ (متولدین 1301-1313-1325-1336-1349-1361-1372-1385-1397) سال خوک (متولدین 1302-1314-1326-1337-1350-1362-1373-1386-1398) سال موش (متولدین 1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387-1399) سال گاو (متولدین 1292-1304-1316-1328-1340-1352-1364-1376-1388-1400)


4 سال پیش admin طالع بینی