نوشته هایی با برچسب مراسم ملکه زیبایی گاوها در کشور های اروپایی + عکس

مراسم ملکه زیبایی گاوها در کشور های اروپایی + عکس

مراسم ملکه زیبایی گاوها در کشور های اروپایی + عکس

هر سال در گذشته ای نه چندان دور زیباترین و بهترین حیوانات اهلی در مناطق مختلف ایران انتخاب می شد ملکه زیبایی گاوها… بله دقیقا. آن هم در مرکز تکنولوژی مدرن و زادگاه زندگی ماشینی! در حالی که هر سال در گذشته ای نه چندان دور زیباترین و بهترین حیوانات اهلی در مناطق مختلف ایران […]


4 سال پیش admin مجله خبری