نوشته هایی با برچسب مردی که برای خرج زندگی مجبور است با سمی ترین مارها سر و کله بزند

مردی که برای خرج زندگی مجبور است با سمی ترین مارها سر و کله بزند

مردی که برای خرج زندگی مجبور است با سمی ترین مارها سر و کله بزند

مجله اینترنتی فانوس : به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، اوا سورش ، یک مرد هندی است که شغل عجیبی دارد.او یک پرورش دهنده و رام کننده مار است. این مرد همچنان با مار ها سر و کله میزند که گویی یک موش در دست گرفته است. او با نمایش تسلطش بر […]


1 سال پیش مهدی صبوری مجله خبری