شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"مرد فروردین زن فروردین"

طالع بینی ازدواج مرد فروردین زن فروردین

طالع بینی ازدواج مرد فروردین حسود، پرتوقع و ریاست طلب كه دوست دارد رهبر و فرمانده باشد . آیا روح این مرد و باطن مخفی او را میشناسید. منجمین، مرد متولد این برج را با جملات جالبی توصیف كرده اند. ( رعد وبرق، مشعل پرنده، منبع نیروهای صادق و رك و راست)او برای زن می تواند یك آن بسیار هیجان انگیز و گرم و ایده آل باشدو یك آن دیگر سرد و یخ و بی تفاوت وگریزان. اگر در جستجوی یك مرد سربراه ، همیشه یكنواخت، و صد درصد مط ...

ادامه نوشته