نوشته هایی با برچسب مرد فروردین زن فروردین

طالع بینی ازدواج مرد فروردین زن فروردین

طالع بینی ازدواج مرد فروردین زن فروردین

طالع بینی ازدواج مرد فروردین حسود، پرتوقع و ریاست طلب كه دوست دارد رهبر و فرمانده باشد . آیا روح این مرد و باطن مخفی او را میشناسید. منجمین، مرد متولد این برج را با جملات جالبی توصیف كرده اند. ( رعد وبرق، مشعل پرنده، منبع نیروهای صادق و رك و راست)او برای زن می […]


4 سال پیش admin طالع بینی