نوشته هایی با برچسب مرد متولد اردیبهشت، نماد: ثور

طالع بینی ازدواج / مرد متولد اردیبهشت، نماد: ثور / زن متولد اردیبهشت، نماد: ثور

طالع بینی ازدواج / مرد متولد اردیبهشت، نماد: ثور / زن متولد اردیبهشت، نماد: ثور

مرد متولد اردیبهشت، نماد: ثور مرد متولد برج اردیبهشت می تواند خیلی پررو باشد! در اتوبوس یا متروهای شلوغ هیچ گاه نزدیک او نایستید چون تمایل زیادی دارد که شما را نیشگون بگیرد! او آدم شوخ طبعی است و با پرتاب پوست موز و کیک، دلقک بازی در می آورد. (هر چیزی که به غذا […]


4 سال پیش admin طالع بینی