نوشته هایی با برچسب مرگ اندیشی در اسلام

یاد مرگ بودن چه فایده هایی دارد ؟ / مرگ‌اندیشی در مکتب

یاد مرگ بودن چه فایده هایی دارد ؟ / مرگ‌اندیشی در مکتب

غفلت از مرگ و بی‌توجهی به آن، بسیار زیان‌بخش است؛ آن‌گونه که انسان را به پستی و بی‌باکی و بی‌غیرتی می‌کشاند، قلب را می‌میراند و او را از هر حیوانی گمراه‌تر و فرومایه‌تر می‌کند. بالعکس یاد مرگ و عالم برزخ و قیامت، بهترین موعظه و سازنده‌ترین اندرز برای هر انسان است و توجه داشتن به […]


3 سال پیش admin اجتماعی