نوشته هایی با برچسب مشگلات زناشویی

همسرم زن بسیار خوبی است فقط یک مشگل اساسی دارد!

همسرم زن بسیار خوبی است فقط یک مشگل اساسی دارد!

من و همسرم مشکل خاصی در زندگی نداریم؛ او زن خوبی است؛ یک کدبانوی کامل و مهربان. به فرزندانمان رسیدگی می‌کند و با خانواده‌ام ارتباط خوبی دارد. همیشه ممنون او هستم، اما یک مشکل اساسی دارد و آن… من و همسرم مشکل خاصی در زندگی نداریم؛ او زن خوبی است؛ یک کدبانوی کامل و مهربان. […]


3 سال پیش admin اجتماعی