نوشته هایی با برچسب مطب خانم دکتر

رفتار زشت خانم دکتر فراری در قبال بیمار خود

رفتار زشت خانم دکتر فراری در قبال بیمار خود

رسیدگی به پرونده یک خانم دکتر که به عنوان متخصص زنان و با اتهام قصور در عمل جراحی اشتباهی همسر یک روزنامه نگار سر‌شناس، با تشخیص نادرست، عضو دیگری از بدن بیمارش را خارج کرده و بعد هم به خارج از کشور سفر کرده بود، در دستور کار دادسرای جرایم پزشکی تهران قرار گرفت. همسر […]


3 سال پیش admin اجتماعی