نوشته هایی با برچسب مغناطیس زمین و نماز

رابطه اعجاب آور بین نماز و میدان مغناطیس زمین

رابطه اعجاب آور بین نماز و میدان مغناطیس زمین

همان گونه که می دانید در بدن ما میلیون ها عصب وجود دارد که کار انتقال پیام در بدن ما به وسیله ی تحریک الکتریکی این عصب ها صورت می گیرد. اگر انسان در هر نقطه از زمین رو به قبله بایستد میدان مغناطیسی بدنش بر میدان زمین منطبق می گردد و در مدتی که […]


3 سال پیش admin دینی و مذهبی