نوشته هایی با برچسب مقاومت آمرلی عراق

شیعیان آمرلی عراق و خطر فاجعه انسانی / زنان این شهر تن به اسارت نمی دهند

شیعیان آمرلی عراق و خطر فاجعه انسانی / زنان این شهر تن به اسارت نمی دهند

«زنان آمرلی در حال فراگرفتن کار با سلاح هستند و آنها همیشه با خودشان نارنجک حمل می کنند تا زنده به دست داعش نیفتند و به اسیری گرفته نشوند» این روایت یکی از زنان شهر آمرلی از اوضاع این روزهای این شهر محاصره شده است. «زنان آمرلی در حال فراگرفتن کار با سلاح هستند و […]


3 سال پیش admin مجله خبری