نوشته هایی با برچسب منشی

دزدانی که مزاحم خلوت مدیر و منشی شرکت شدند / منشی ۱۱۰ میلیونی

دزدانی که مزاحم خلوت مدیر و منشی شرکت شدند / منشی ۱۱۰ میلیونی

دزدانی که مزاحم خلوت مدیر و منشی شرکت شدند / منشی ۱۱۰ میلیونی به گزارش مجله اینترنتی فــــــانــــــوس » دزدان نقابدار با حمله به شـــرکتی دست و پای منشی و رییس را بستنـــد و دست به سرقت ماهرانه ای زدند.با فانوس همـــراه باشید دزدانی که مزاحم خلوت مدیر و منشی شرکت شدند / منشی ۱۱۰ […]


8 ماه پیش مهدی صبوری مجله خبری

مردی که دوستش را به خاطر همخوابی با منشی شرکتش به قتل رسانده بود /

مردی که دوستش را به خاطر همخوابی با منشی شرکتش به قتل رسانده بود /

مجله اینترنتی فانوس : مرد جوان که دوست قدیمی اش را به خاطر منشی شرکتش کشته بود به اعدام محکوم شد. به گزارش رکنا، محمد ۴۳ساله روز ۱۶ بهمن ۹۳دوست صمیمی اش به نام مهدی را در دفتر کارش در خیابان یافت آباد تهران با ضربه های چاقو و چوب بیس بال به سرش کشت […]


1 سال پیش مهدی صبوری مجله خبری