شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"مهریه عجی بو غریب عروس خانم"

مهریه عجیب عروس خانم که اجرایی شد / 500000 شاخه گل سرخ و نوشتن از روی دیوان شمس !

مهریه عرفانی: پانصد هزار شاخه گل و نوشتن دیوان شمس پسر جوان، وقتى پاى سفره عقد نشست و حاضر شد مهریه همسرش را پانصد هزار شاخه گل سرخ و یک جلد دیوان شمس تبریز به خط خودش در نظر بگیرد، نمى دانست چند سال بعد باید چند هزار بیت شعر دیوان شمس را بنویسد . فانوس : به نوشته ایران، چندى پیش، زنى جوان به شعبه 264 دادگاه خانواده 121 مراجعه و با ارائه دادخواست طلاق به قاضى نحوى گفت: چند سال پیش بود که جوان مهندسى به خواس ...

ادامه نوشته