نوشته هایی با برچسب مهریه نوشتن از دیوان شمس تبریزی

مهریه عجیب عروس خانم که اجرایی شد / 500000 شاخه گل سرخ و نوشتن از روی دیوان شمس !

مهریه عجیب عروس خانم که اجرایی شد / 500000 شاخه گل سرخ و نوشتن از روی دیوان شمس !

مهریه عرفانی: پانصد هزار شاخه گل و نوشتن دیوان شمس پسر جوان، وقتى پاى سفره عقد نشست و حاضر شد مهریه همسرش را پانصد هزار شاخه گل سرخ و یک جلد دیوان شمس تبریز به خط خودش در نظر بگیرد، نمى دانست چند سال بعد باید چند هزار بیت شعر دیوان شمس را بنویسد . […]


3 سال پیش admin اجتماعی