نوشته هایی با برچسب مورچه های اسرار آمیز

مورچه های اسرار آمیز + عکس

مورچه های اسرار آمیز + عکس

آندری پس از این مطالعات دریافت که روش زندگی مورچه ها طی 150 میلیون سال گذشته تکامل یافته است و این موجودات قادرند خود را با محیط اطراف وفق دهند.  آندری پاولوف تا 7 سال پیش علاقه خاصی به عکاسی ماکرو نداشت، تا اینکه یک ضایعه نخاعی او را خانه نشین کرد. از این زمان […]


4 سال پیش admin فناوری