نوشته هایی با برچسب نام‌نویسی یارانه نقدی در سال ۹۳‌

نام‌نویسی یارانه نقدی در سال ۹۳‌

نام‌نویسی یارانه نقدی در سال ۹۳‌

‌نام‌نویسی از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی در سال ۹۳‌ همزمان از بیستم فروردین ماه جاری در سراسر کشور و در سایت رفاهی آغاز خواهد شد. به گزارش «تابناک»، بر پایه برنامه اعلام شده، ‌نام‌نویسی از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آن‌ها «صفر» است، از صبح روز بیستم […]


4 سال پیش admin مجله خبری