نوشته هایی با برچسب نماز خواندن رافضی

ما شیعیان چرا از مهر در سجده نماز استفاده می کنیم ؟

ما شیعیان چرا از مهر در سجده نماز استفاده می کنیم ؟

نماز در مكتب انسان ساز اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و هیچ عملی از اعمال دینی و افعال عبادی با آن قابل مقایسه نمی‌باشد اگر خواسته باشیم تعالیم و دستورهای دین را درجه‌بندی و مراتبشان را مشخص نماییم، نماز در بالاترین درجه و مرتبه‌ تعالیم دینی قرار دارد و از چنان ارزشی برخوردار است […]


3 سال پیش admin دینی و مذهبی