شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"نماز خواندن و مغناطیس زمین"

رابطه اعجاب آور بین نماز و میدان مغناطیس زمین

همان گونه که می دانید در بدن ما میلیون ها عصب وجود دارد که کار انتقال پیام در بدن ما به وسیله ی تحریک الکتریکی این عصب ها صورت می گیرد. اگر انسان در هر نقطه از زمین رو به قبله بایستد میدان مغناطیسی بدنش بر میدان زمین منطبق می گردد و در مدتی که در نماز است،میدان بدنش منظم می شود. یکی از نکات جالبی که پروفسور بور به آن دستیافته بود، این بودکه در بدن تمام دانشجویان مؤنث ماهی یک بار تغییر ولتاژ شدید ایجاد می شو ...

ادامه نوشته