نوشته هایی با برچسب نمایش دورهمی زنان شکسپیر

بهاره رهنما به خانمهای بی حجاب در سالن چه گفت ؟

بهاره رهنما به خانمهای بی حجاب در سالن چه گفت ؟

این سخن بهاره رهنما با کف زدن‌های تمامی تماشاگران در سالن مواجه شد، درهمان حال با رعایت حجاب آن چهار بانو، نمایش اجرای خود را ادامه داد. بهاره رهنما در حاشیه اجرای دیشب نمایش «دورهمی زنان شکسپیر» مجبور شد برای اینکه حاشیه‌ای برای اجرای نمایشش پیش نیاید، یک بداهه‌گویی انجام بدهد. به گزارش ایسنا، نویسنده […]


3 سال پیش admin اجتماعی