نوشته هایی با برچسب همسر بهانه گیر

شیوه برخورد با همسر بهانه گیر و غرغرو

شیوه برخورد با همسر بهانه گیر و غرغرو

اگر همسر بهانه‌گیر دارید! چرا خونه همیشه نامرتبه! این بچه کی قراره بخوابه؟ هیچ وقت غذا سروقت حاضر نیست! دوباره بی اجازه من مهمان دعوت کردی و…. . به جملات آشنای یک مرد یا زن بهانه گیر توجه کنید: مرد: چرا خونه همیشه نامرتبه! این بچه کی قراره بخوابه؟ هیچ وقت غذا سروقت حاضر نیست! […]


4 سال پیش admin روانشناسی