نوشته هایی با برچسب وضعیت عجیب کره شمالی از نگاه یک گردشگر چینی : اینقدر به یک توریست غذا میدهند تا …

وضعیت عجیب کره شمالی از نگاه یک گردشگر چینی : اینقدر به یک توریست غذا و مشروبات الکلی میدهند تا …

وضعیت عجیب کره شمالی از نگاه یک گردشگر چینی : اینقدر به یک توریست غذا و مشروبات الکلی میدهند تا …

مجله اینترنتی فانوس : «فرادید» به نقل از دیلی میل نوشت: به استثنای روایت‌های شنیده شده از سوی افراد فراری از کره شمالی دیگر اطلاعات خاصی از این کشور در دست نیست. البته گاه‌گداری خبرهایی از اردوگاه‌های مرگ کره شمالی، قحطی و اشتیاق مردم به کیم جونگ اون به گوش می‌رسد. یکی از گردشگرانی که […]


1 سال پیش مهدی صبوری مجله خبری