نوشته هایی با برچسب پدر و مادر حضرت محمد چه کسانی هستند

محمد کیست ؟ زندگی نامه محمد خاتم انبیاء الهی

محمد کیست ؟ زندگی نامه محمد خاتم انبیاء الهی

زندگی  نامه حضرت محمد (ص): نام: محمد بن عبد الله حضرت محمد (ص) در تورات و برخى کتب آسمانى «احمد» نامیده شده است. آمنه، دختر وهب، مادر حضرت محمد (ص) پیش از نامگذارىِ فرزندش توسط عبدالمطلب به محمّد، وى را «احمد» نامیده بود. کنیه حضرت محمد (ص): ابوالقاسم و ابوابراهیم.   القاب حضرت محمد (ص): […]


1 سال پیش مهدی صبوری دینی و مذهبی