نوشته هایی با برچسب پذیرایی از زائرین امم حسین (ع)

تصاویر مهمان نوازی و پذیرایی از زائران امام حسین (ع) در پیاده روی اربعین

تصاویر مهمان نوازی و پذیرایی از زائران امام حسین (ع) در پیاده روی اربعین

تصاویر مهمان نوازی و پذیرایی از زائران امام حسین در پیاده روی اربعین تصاویر خدمت‌رسانی مردم عراق به زائرین اربعین حسینی / راهپیمایی اربعین ۳۱ تصاویر خدمت‌رسانی مردم عراق به زائرین اربعین حسینی / راهپیمایی اربعین ۳۱ تصاویر خدمت‌رسانی مردم عراق به زائرین اربعین حسینی / راهپیمایی اربعین ۳۱ تصاویر خدمت‌رسانی مردم عراق به زائرین […]


1 سال پیش مهدی صبوری گوناگون