نوشته هایی با برچسب کار

برای انجام لذت بخش کاری که به آن علاقه ندارید این مطلب را بخونید

برای انجام لذت بخش کاری که به آن علاقه ندارید این مطلب را بخونید

برای انجام لذت بخش کاری که به آن علاقه ندارید این مطلب را بخونید با در نظر گرفتن این که هر شغل حداقل یک سوم روزانه هر فرد را به خودش اختصاص می دهد، عدم لذت بردم و بی علاقه بودن به شغلتان شبیه شکنجه روزانه است. این شرایط بر همه جنبه های زندگی تان […]


2 ماه پیش Amirrostami ترفند های زندگی

شغل ها و کارهای عجیبی که انسان را تا یک قدمی مرگ پیش میبرد

شغل ها و کارهای عجیبی که انسان را تا یک قدمی مرگ پیش میبرد

مجله اینترنتی فانوس : در اینجا تصاویری از احمق ترین انسان های جهان را مشاهده می کنید که برای انجام ساده ترین کارها، سخت ترین و خطرناک ترین راه ها را انتخاب کرده اند.


7 ماه پیش مهدی صبوری گوناگون